DNS服务器IP地址大全

首页 分享294 字
DNS服务器IP地址大全
首页分享294 字

收集各个常用公共DNS服务器 IP地址,欢迎各位朋友评论补充!

名称 首选DNS 备选DNS
114 DNS 114.114.114.114 114.114.115.115
阿里 AliDNS 223.5.5.5 223.6.6.6
2400:3200::1 2400:3200:baba::1
百度 BaiduDNS 180.76.76.76 2400:da00::6666
DNSPod DNS+ 119.29.29.29 182.254.116.116
2402:4e00::
DNS 派 电信/移动/铁通 101.226.4.6 218.30.118.6
DNS 派 联通 123.125.81.6 140.207.198.6
CNNIC SDNS 1.2.4.8 210.2.4.8
2001:dc7:1000::1
Google DNS 8.8.8.8 8.8.4.4
2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844
IBM Quad9 9.9.9.9
2620:fe::fe 2620:fe::9
OpenDNS 208.67.222.222 208.67.220.220
V2EX DNS 199.91.73.222 178.79.131.110
Cloudflare DNS 1.1.1.1 1.0.0.1
2606:4700:4700::1111 2606:4700:4700::1001
DNS.SB 185.222.222.222 185.184.222.222
2a09:: 2a11::

名称 首选DNS 备选DNS
中国电信 IPv6 DNS 240e:4c:4008::1 240e:4c:4808::1
安徽电信 DNS 61.132.163.68 202.102.213.68
北京电信 DNS 219.141.136.10 219.141.140.10
重庆电信 DNS 61.128.192.68 61.128.128.68
福建电信 DNS 218.85.152.99 218.85.157.99
甘肃电信 DNS 202.100.64.68 61.178.0.93
广东电信 DNS 202.96.128.86 202.96.128.166
202.96.134.133 202.96.128.68
广西电信 DNS 202.103.225.68 202.103.224.68
贵州电信 DNS 202.98.192.67 202.98.198.167
河南电信 DNS 222.88.88.88 222.85.85.85
黑龙江电信 219.147.198.230 219.147.198.242
湖北电信 DNS 202.103.24.68 202.103.0.68
湖南电信 DNS 222.246.129.80 59.51.78.211
江苏电信 DNS 218.2.2.2 218.4.4.4
61.147.37.1 218.2.135.1
江西电信 DNS 202.101.224.69 202.101.226.68
内蒙古电信 219.148.162.31 222.74.39.50
山东电信 DNS 219.146.1.66 219.147.1.66
陕西电信 DNS 218.30.19.40 61.134.1.4
上海电信 DNS 202.96.209.133 116.228.111.118
202.96.209.5 180.168.255.118
四川电信 DNS 61.139.2.69 218.6.200.139
天津电信 DNS 219.150.32.132 219.146.0.132
云南电信 DNS 222.172.200.68 61.166.150.123
浙江电信 DNS 202.101.172.35 61.153.177.196
61.153.81.75 60.191.244.5

名称 首选DNS 备选DNS
中国联通 IPv6 DNS 2408:8899::8 2408:8888::8
北京联通 DNS 123.123.123.123 123.123.123.124
202.106.0.20 202.106.195.68
重庆联通 DNS 221.5.203.98 221.7.92.98
广东联通 DNS 210.21.196.6 221.5.88.88
116.199.0.200 116.116.116.116
河北联通 DNS 202.99.160.68 202.99.166.4
河南联通 DNS 202.102.224.68 202.102.227.68
黑龙江联通 DNS 202.97.224.69 202.97.224.68
吉林联通 DNS 202.98.0.68 202.98.5.68
江苏联通 DNS 221.6.4.66 221.6.4.67
内蒙古联通 DNS 202.99.224.68 202.99.224.8
山东联通 DNS 202.102.128.68 202.102.152.3
202.102.134.68 202.102.154.3
山西联通 DNS 202.99.192.66 202.99.192.68
陕西联通 DNS 221.11.1.67 221.11.1.68
上海联通 DNS 210.22.70.3 210.22.84.3
四川联通 DNS 119.6.6.6 124.161.87.155
天津联通 DNS 202.99.104.68 202.99.96.68
浙江联通 DNS 221.12.1.227 221.12.33.227
辽宁联通 DNS 202.96.69.38 202.96.64.68

名称 首选DNS 备选DNS
中国移动 IPv6 DNS 2409:8088::a 2409:8088::b
江苏移动 DNS 221.131.143.69 112.4.0.55
安徽移动 DNS 211.138.180.2 211.138.180.3
山东移动 DNS 218.201.96.130 211.137.191.26

名称 首选DNS 备选DNS

作者:云帆沧海

链接:https://yf-ch.com/archives/1966.html

版权:除特别声明,均采用 BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请表明出处。


云帆沧海
一个持续更新的个人博客,记录生活、工作、爱好的点点滴滴。
赞赏
OωO
开启隐私评论,您的评论仅作者和评论双方可见
评论 ( 4 )
 1. 我主要用这个 223.5.5.5

  8月14日 · 浙江省 回复
  1. 云帆沧海 博主大人
   @美樂地

   我用习惯了 119.29.29.29

   8月14日 · 河北省 回复
 2. Cloudflare的1.1.1.1。

  8月10日 · 北京市 回复
  1. 云帆沧海 博主大人
   @Teacher Du

   嗯嗯

   8月10日 · 河北省 回复